Jorine van Beek

Kaatje is Verdronken

Regie: Hans Trentelman
Gezelschap: Het Laagland
Premiere: 30 september 2008

"De vergadering is geopend. We bespreken vandaag twee onderwerpen. Het eerste betreft de tuin, het tweede de hitsigheid van Ka." 
Zo begint Johannes Klein het gesprek met zijn vrouw Irma en dochter Ka tijdens het avondeten. 
De twee onderwerpen die hij ter sprake brengt, lijken op het eerste gezicht los van elkaar te staan, maar niets is minder waar. 
De tuin moet op orde omdat zich in het struikgewas vreemde mannen kunnen ophouden die het op Ka hebben voorzien. 
Tegen de zin van Irma komt er een tuinman. 
Al gauw blijkt dat Johannes en de tuinman een verleden delen waarvan de dochter geen weet heeft en waarover steeds wordt gezwegen. Schaduwkanten van erotiek komen  bovendrijven. 
Het verzet van de dochter wordt heftiger. 
Kerels dienen zich aan.